KOMUNIKATY:

-Regulamin Mistrzostw Rejonu Poznań Teren Zachód i Wschód w Lekkiej Atyletyce Szkół Pondagimnazjalnych - 30.09.2014